Plany i Sprawozdania

 

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za 2012 rok.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za 2013 rok.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za 2014 rok.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za 2015 rok.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za 2016 rok.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za 2017 rok.